logo firmowe

CDN XL - wersja demonstracyjna

Jeśli używasz przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.0 SP1 lub nowszej, kliknij na ikonie aby zapoznać się z działaniem programu CDN XL poprzez usługi terminalowe. Konieczne będzie zainstalowanie ActiveX - klienta usług terminalowych.

 

CDN XL można uruchomić z poziomu menu START, w oknie "Rejestracja operatora" należy wybrać operatora o nazwie TEST.

Do serwera usług terminalowych można również podłączyć się korzystając z innego klienta usług terminalowych Microsoft, np. programu "Podłączanie pulpitu zdalnego" używając następującej konfiguracji połączenia:

Komputer: demo.cdn.com.pl

Nazwa użytkownika: demo

Hasło: demo

Domena: cdndemo

CDN XL iZAM- wersja demonstracyjna

Aby zapoznać się z demo modułu programu CDN XL - Zamówienia Internetowe, kliknij na ikonie. Do programu należy zalogować się podając:

 

Firma: kowalski

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski

Hasło: 1234